gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Valsts atbalsta programma - celiakija 

Lai palīdzētu tiem vecākiem, kuru bērni ir slimi ar celiakiju, valsts šīm ģimenēm sniedz papildu atbalstu bezglutēna pārtikas iegādei. Tas ir materiāls atbalsts - 106,72 eiro mēnesī vienam bērnam.
 
2015. gada 1. janvāra ir paplašināts valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem saņēmēju loks.
Tiesības saņemt valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem
Līdz 2014. gada 31. decembrim No 2015. gada 1. janvāra
ja nav noteikta invaliditāte arī tad, ja ir noteikta invaliditāte
līdz 18 gadu vecumam

arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs un nav vecāki par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā un nav vecāki par 24 gadiem

Lai saņemtu atbalstu, jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā (VSAA) jāiesniedz:

  • rakstisku iesniegumu atbalsta piešķiršanai;
  • sertificēta gastroenterologa rakstisku izziņu, kurā ir norādīta diagnoze – celiakija un atkārtotas pārbaudes termiņš, kas nepārsniedz divus gadus kopš izziņas izsniegšanas dienas.

Ja bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu un mācās, tad papildus ir jāiesniedz:

  • profesionālās izglītības iestādes izziņu, ja atbalstu pieprasa bērnam, kurš nav vecāks par 20 gadiem (mācās Latvijas izglītības iestādē vai ārvalsts izglītības iestādē);
  • augstskolas izziņu, ja atbalstu pieprasa bērnam, kurš nav vecāks par 24 gadiem un studē augstskolā dienas nodaļā /pilna laika klātienē/(mācās Latvijas izglītības iestādē vai ārvalsts izglītības iestādē);
  • vispārējās izglītības iestādes izziņu, atbalstu pieprasa bērnam, kurš nav vecāks par 20 gadiem un mācās ārvalsts izglītības iestādē.

Ja bērns mācās vispārējas izglītības iestādē Latvijā, tad izglītības iestādes izziņa nav jāiesniedz, jo VSAA šo informāciju elektroniskā veidā saņem no Izglītības un zinātnes ministrijas.

Iesniegumu atbalsta piešķiršanai var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pieprasot atbalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot veidlapu, vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu.

VSAA 10 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Atbalstu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc atbalsta piešķiršanas dienas, bez maksas pārskaitot atbalsta saņēmēja kontā. Ja atbalsts pieprasīts 12 mēnešu laikā pēc ārsta izziņas izsniegšanas, VSAA atbalstu piešķir ar ārsta izziņas izsniegšanas dienu. Ja šis termiņš ir nokavēts, atbalstu piešķir tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem, skaitot no atbalsta pieprasīšanas dienas. Atbalstu piešķir uz laiku līdz atkārtotās pārbaudes termiņam, kas norādīts ārsta izziņā, bet ne ilgāk kā uz diviem gadiem no ārsta izziņas izsniegšanas dienas.