gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa
Projekts “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide”

<Atpakaļ Tālāk>

Latvijā īsteno projektu “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide”.

Projekts paredz jaunu kārtību invaliditātes noteikšanā bērniem.

Ir jāpilnveido tas, kā nosaka invaliditāti bērniem.

Līdz šim bērna invaliditāti noteica pēc veselības traucējumiem.

Bet ir jāņem vērā traucējumu smaguma pakāpe.

Jaunā sistēma novērtēs bērna funkcionēšanas problēmas,

pārējo noteiks citi speciālisti

(piemēram, speciālais pedagogs, sociālais darbinieks u. c.).

Ir jānovērtē, kas un cik lielā mērā ir traucēts bērna organismā.

Svarīgi izvērtēt bērna spējas rūpēties par sevi vai veikt ikdienas darbības.

Stāvoklis tiks analizēts pēc starptautiskiem kritērijiem.  

Jaunā sistēma invaliditātes statusu noteiks,

ņemot vērā arī bērna vecumu.

Bērniem līdz 6 gadu vecumam invaliditāti noteiks pēc veselības stāvokļa.

No 7 gadu vecuma bērniem tiks izvērtēti funkcionālie traucējumi.

Bērniem no 14 līdz 18 (neieskaitot) gadu vecumam tiks noteikta

funkcionēšanas traucējumu smaguma pakāpe.

Šos traucējumus iedala smaguma pakāpēs – viegla, mērena, smaga, ļoti smaga.

Svarīgi izvērtēt bērna spējas rūpēties par sevi vai veikt ikdienas darbības.  

Traucējumu pakāpe būs par pamatu, lai:

  • noteiktu invaliditāti;
  • plānotu palīdzības pasākumus, piemēram, kompensāciju par transportu vai īpašu bērna kopšanu;
  • saņemtu asistenta palīdzību, kas aprūpē un pieskata bērnu ar invaliditāti.

2019. gada sākumā tika izmēģināta jaunā sistēma,

kurā piedalījās 50 bērni un viņu vecāki.

To pārbaudīja klātienē, un

bērnu vecāki vai bērni aizpildīja arī novērtējuma anketas.

Tajā piedalījās bērni ar veselības traucējumiem un funkcionēšanas ierobežojumiem

un viņu vecāki, kā arī ģimenes un  bērnu ārsti.

Izvērtējot bērna veselību, svarīgs ir ārsta viedoklis.

Bērna veselība jāvēro ilgākā laikā.

Svarīgi, lai arī bērns un viņa vecāki izsaka savas domas un sajūtas.

Projekta beigās Labklājības ministrija izvērtēs ieteikumus.

Pēc tam plānots izskatīt iespēju  

pilnveidot normatīvos aktus par invaliditātes noteikšanu bērniem.

Plānots sniegt skaidrojošu informāciju

nevalstiskām organizācijām un citām interesējošām pusēm.

 

© Labklājības ministrija 2008-2018

Pārpublicējot informāciju atsauce uz Labklājības ministriju obligāta
LR Labklājības ministrija, Skolas iela 28, LV-1331,
Tālr.: 80205100 (bezmaksas), Fakss: 67276445,
E-pasts: lm@lm.gov.lv