gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • 2019.GADS

Cilvēki ar invaliditāti Latvijā 03.12.2019.

Kā kļūt par audžuģimeni 03.12.2019.

Iespējas tētiem ģimenes un darba dzīves saskaņošanai 03.12.2019.

Kā kļūt par aizbildni 29.11.2019.

Atbalsts no vardarbības cietušajiem 22.11.2019.

Palīdzības vardarbības veicējiem 12.11.2019.

Labklājības nozares ieguvumi 2020. gadā 14.10.2019

1. oktobrī notiks pensiju un atlīdzību indeksācija 25.09.2019

Palīdzība no vardarbības cietušiem bērniem 04.09.2019.

Atbalsts bērnu palatīvajā aprūpē esošajiem bērniem un viņu ģimenēm dzīvesvietā 06.09.2019. 

Saudzē veselību, strādājot ar klēpjdatoru un planšetdatoru! 09.08.2019.

Pieņem darbā cilvēku ar invaliditāti un saņem finansiālu atbalstu 06.08.2019. 

Atbalsts cilvēkiem ar onkoloģisku slimību un viņu tuviniekiem 02.07.2019. 

Statusa "Ģimenei draudzīgi" kritēriji 24.05.2019.

Bērna apdopcijas pabalsts 24.05.2019.

Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm 02.05.2019.

Atbalsts ārpusģimenes aprūpei 2019 - 30.04.2019.

Pilotprojekts par ģimeniskas vides nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 03.04.2019.

Budžets 2019 - 11.03.2019.

Sievietes Latvijā: būtiski fakti un skaitļi - 08.03.2019.

Pretdiskriminācijas diena - 08.03.2019.

Atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, sasniedzot pilngadību - 07.03.2019.

Vispasaules sociālā taisnīguma diena - 20.02.2019.

Labklājības nozares prioritātes 2019.gadā - 14.02.2019.

Atbalsts specializētajai audžuģimenei 2019.gadā- 11.02.2019.

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra sniegtais atbalsts 2019.gadā- 11.02.2019.

Vispasaules drošāka interneta diena - 05.02.2019.

Deinstitucionalizācijas procesa skaidrojums - 04.02.2019.

Izmaiņas invaliditātes noteikšanas procesā, kad bērns ar invaliditāti kļūst pilngadīgs - 31.01.2019.

Izmaiņas sociālajā jomā - 15.01.2019.

Mācības bezdarbniekiem un darba meklētājiem- 08.01.2019.

  • 2018.GADS

Ceļš līdz ES atbalsta pakām:KAS UN KĀ? - 21.12.2018.

Salīdzinājums - dzīve institūcijā un dzīve sabiedrībā - 13.12.2018.

Adopcijas kārtība- 30.11.2018.

Vai man pienākas darba atvaļinājums? - 21.12.2018.

Izplatītākie mīti dauna sindromu un to atspēkojumi - 28.11.2018.

Izplatītākie mīti par autismu un to atspēkojums - 23.11.2018.

Izplatītākie mīti par depresiju un to atspēkojumi - 16.11.2018.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piešķiršanas un izmantošanas soļi de minimis atbalsta ietvaros sociālajam uzņēmumam - 13.11.2018.

Izplatītākie mīti par šizofrēniju un to atspēkojums - 09.11.2018.

Izplatītākie mīti par veģetatīvo distoniju un to atspēkojumi - 05.11.2018.

10 lietas, ko mācīties no cilvēkiem ar GRT - 26.10.2018.

Kas ir garīga rakstura traucējumi (GRT)? - 19.10.2018.

Deinstitucionalizācija soli pa solim - 18.10.2018.

Starptautiskā Baltā spieķa diena - 15.10.2018.

Infografika par prasmju un apmācību iespējām- 02.10.2018.

Atzīmējam Tēva dienu- 11.09.2018.

VSAA maksātie valsts pabalstu aizbildnim, audžuģimenei, adoptētājam - 29.08.2018.

Aktuālais senioriem 2018. gadā - 22.8.2018.

Atbalsts audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm - 01.07.2018.

Kā kļūt par audžuģimeni bērnam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem? - 01.07.2018.

Kā kļūt par krīzes audžuģimeni?- 01.07.2018.

Piemaksa pie pensijas no savu bērnu nodokļiem- 28.06.2018.

Atbalsts specializētajai audžuģimenei-28.06.2018.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena- 14.06.2018.

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena- 01.06.2018.

Atbalsts audžuģimenēm no 2018. gada- 16.05.2018.

Audžuģimeņu atbalsta pieaugums 2018. gadā (piemēri)- 16.05.2018.

Pusaudžu resursu centrs - jaunas atbalsta iespējas Latvijā- 25.04.2018.

Finanšu atbalsta saņemšana- 01.04.2018.

Sociālā uzņēmuma reģistrācija un darbība- 01.04.2018.

Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS UN KĀ?- 16.03.2018.

Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku (1)- 08.03.2018.

Starptautiskā sieviešu diena- 08.03.2018.

OECD izvērtējusi Latvijas pensiju sistēmu- 07.03.2018.

Pretdiskriminācijas diena- 01.03.2018.

Vispasaules Sociālā taisnīguma diena- 20.02.2018.

Kā kļūt par viesģimeni - 19.02.2018.

Sociālā joma 2018- 16.02.2018.

Starptautiskā diena - Sievietes un meitenes zinātnē- 11.02.2018.

Vispasaules drošāka interneta diena- 06.02.2018.

Rīcības plāns, ja uz ielas satiec nepieskatītu bērnu- 23.01.2018.

Kur vērsties pēc palīdzības - tālruņa numuri- 23.01.2018.

Palīdzība zīdainim un bērnam aizrijoties- 23.01.2018.

Atdzīvināšanas pasākumi zīdainim un bērnam- 23.01.2018.

  • 2017.GADS

Cilvēki ar invaliditāti Latvijā. Kā novērtēt, cik iekļaujoša sabiedrība esam- 15.12.2017.

Eiropas Sociālais fonds labklājības nozarē kopš 2004. gada- 15.12.2017.

Ko RAKSTNIEKAM gaidīt 2018.gadā?- 27.11.2017.

Ko OPERATORAM gaidīt 2018.gadā?- 27.11.2017.

Audžuģimenes statusu nepiešķir- 27.11.2017.

Patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšana un sociālekonomiskā iekļaušana Latvijā - 13.11.2017.

Bezmaksas atbalsts bērniem ar uzvedības problēmām un viņu vecākiem- 05.10.2017.

Starptautiskā senioru diena- 01.10.2017.

Adoptētāja portrets- 25.09.2017.

1. oktobrī notiks pensiju un atlīdzību indeksācija- 11.09.2017.

Atzīmējam Tēva dienu - 10.09.2017.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām rezultāto 2017. gada pirmajā pusgadā- 31.08.2017.

No 2018. gada minimālā alga Latvijā būs 430 eiro- 29.08.2017.

Uzticības tālruņa akcija "Atpakaļ uz skolu"- 25.08.2017.

Jauniešu nodarbinātība- 11.08.2017.

LM izstrādāts likumprojekts par Stambulas konvencijas ratifikāciju- 03.08.2017.

30. jūlijs - Pasaules diena pret cilvēktirdzniecību- 30.07.2017.

Pirmsskolas vecuma bērna uzraudzīšana- 27.07.2017

Pirms bērna iesaistīšanas nometnē- 19.07.2017

15. jūlijs - Pasaules jauniešu prasmju diena- 15.07.2017.

Uzņēmēju iespējas iesaistīties labklājības nozares ES struktūrfondu projektos Latvijā - 28.06.2017

Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos - 17.02.2017

Atbalsts ģimenēm 2017.gadā - 10.01.2017

Valsts sociālā apdrošināšana - 10.01.2017

Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS UN KĀ? - 10.01.2017

  • 2016.GADS

Tiesiskās aizsardzības atšķirības laulībā un nereģistrētā kopdzīvē - 08.11.2016

Policijas lēmums par nošķiršanu un pagaidu aizsardzība pret vardarbību- 01.06.2016

Vai tu zini, kā veidojas tava pensija? - 14.04.2016

Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums - 30.03.2016

Kas jāzina par bērnu aprūpi, pārceļoties uz Apvienoto Karalisti - 25.02.2016

Deinstitucionalizācija un atbalsta pasākumi personām ar invaliditāti un bērniem 2020.gadā - 07.01.2016

Atbalsta sistēma personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē, 2020.g. - 07.01.2016