gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Nereģistrētā nodarbinātība 

Viena no galvenajām problēmām Latvijas darba tirgū ir relatīvi augstais nelegālās nodarbinātības līmenis valstī.

Tāpēc viena no Latvijas nodarbinātības politikas prioritātēm ir - intensīvāk risināt nedeklarētā darba problēmu un stimulēt iedzīvotājus darboties formālajā ekonomikā, palielinot neto darba algu zema atalgojuma strādājošiem, paaugstinot minimālo algu un palielinot neapliekamā minimuma apmēru, nostiprinot kā valsts kontroles institūcijas, tā sociālo partneru apvienības (arodbiedrības, uzņēmēju apvienības u.tml.).

2016. gadā Valsts darba inspekcija veica 3081 uzņēmumu apsekojumus saistībā ar nereģistrētās nodarbinātības samazināšanu. Šajā laika periodā konstatētas 1307 nereģistrēti nodarbinātas personas, no tām 883 personas bez rakstveidā noslēgta darba līguma un nesniedzot ziņas par darba ņēmējiem Valsts ieņēmumu dienestam, 343 personas ar rakstveida darba līgumu, bet nesniedzot ziņas Valsts ieņēmumu dienestam un 150 personas bez rakstveidā noslēgta darba līguma, bet iesniedzot ziņas Valsts ieņēmumu dienestam. Par minētajiem pārkāpumiem piemēroti 846 administratīvie sodi par kopējo summu 609497 euro.

Šajā laika posmā visaugstākais atklāto nereģistrēti nodarbināto personu skaits bija būvniecības nozarē (357 nereģistrēti nodarbinātas personas). Augsts nereģistrēti nodarbināto personu skaits ir atklāts arī lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā (ieskaitot automobiļu un motociklu remontu), izmitināšanas un ēdināšanas nozarē, apstrādes rūpniecībā.

2016. gada 10. oktobrī notika pirmā Eiropas Platformas nereģistrētās nodarbinātības samazināšanai sanāksme, kuras laikā par vienu no Platformas priekšsēdētāja vietniekiem ievēlēts Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis. 

Detalizētāku informācija par situāciju darba tiesisko attiecību un nereģistrētās nodarbinātības jomā pieejama Valsts darba inspekcijas mājas lapā: www.vdi.gov.lv.

Ziņot par nereģistrēto nodarbinātību - http://vdi.gov.lv/lv/kontakti/zinot-par-neregistreto-nodarbinatibu/ 

Valsts darba inspekcijas konsultatīvie tālruņi: 67 186 522 un 67 186 523, anonīmais uzticības tālrunis: 67 312 176